Borelioza Ekspert – konsultacje online

Sprawdź, rodzaje i zakres konsultacji online

Systematyczne zdobywanie wiedzy o boreliozie i jej koinfekcjach prowadzi do stawiania wielu zasadnych pytań. Taka sytuacja ma miejsce szczególnie wtedy, kiedy człowiek posiada własne osobiste doświadczenia z tą chorobą lub osoba bliska. Trzeba się zastanowić czy zastosowano właściwą diagnostykę i właściwie terapie. Trudniejsze sytuacja jest jednak wtedy, kiedy nie mamy właściwego rozpoznania i jesteśmy leczeni na inne choroby a nie na tą właściwą chorobę – boreliozę. W obu przypadkach warto wtedy zdecydować się na konsultację online. Jej celem jest dokonanie i weryfikacja obecnej sytuacji zdrowotnej oraz co warto jeszcze innego zrobić, aby poprawić swoje zdrowie. Nie wymaga to często dalekiej podróży i jest w zasięgu … myszki.

Wizyta – opis

wizyta w gabinecie polega na analizie wszystkich aspektów związanych z zagadnieniem infekcji odkleszczowych – boreliozy i jej koinfekcji oraz innych infekcji, problemów dietetycznych, w tym alergii i nietolerancji pokarmowych oraz wielu pozostałych aspektów zdrowotnych.  W zależności od wybranego wariantu – Standard, Komfort, Premium lub VIP – obejmuje takie zakresy (które także  różnią się między sobą)  jak :

(1) diagnostyka biorezonansowa

diagnostyka biorezonansowa to nowoczesne badania oparte na prawach fizyki wg naszych własnych norm referencyjnych. Polega na sprawdzaniu częstotliwości rezonansowych poszczególnych organów, układów oraz patogenów takich jak : bakterie, wirusy, grzyby, pierwotniaki. Jej zakres jest uzależniony od wybranego wariantu. Ma charakter nieinwazyjny. Nie jest to diagnostyka medyczna w rozumieniu akademickim

(2) konsultacja zdrowotna

konsultacja zdrowotna polega na analizie badania biorezonansowego i omówieniu jego wyników a także analizie ankiety zdrowotnej – listy objawów, które mogą być charakterystyczne i przypisane do określonych infekcji i określonych chorób. Ponadto jest również dokonywana analiza dotychczasowej dokumentacji zdrowotnej : medycznej i naturalnej (alternatywnej) oraz postępowania terapeutycznego : medycznego i naturalnego (alternatywnego)

(3) konsultacja dietetyczna

konsultacja dietetyczna polega na przeprowadzeniu szczegółowego wywiadu żywieniowego i na jego podstawie oraz na podstawie diagnostyki biorezonansowej i/lub innych rodzajów badań medycznych dokonanie oceny dotychczasowego sposobu odżywiania. Ponadto zawiera zalecenia dietetyczne w jaki sposób dokonać zmian w sposobie odżywania aby poprawić stan zdrowia. Edukacja żywieniowa to również ważny element konsultacji dietetycznej

(4) zalecenia zdrowotne

zalecenia zdrowotne to szereg zaleceń, rekomendacji na podstawie uzyskanej wiedzy podczas wizyty, związanych z dalszym postępowaniem zdrowotnym. Zalecenia dotyczą wykonania dodatkowych badań medycznych , naturalnych (alternatywnych), konsultacji medycznych i naturalnych (alternatywnych) oraz stosowania określonych programów zdrowotnych : medycznych i naturalnych (alternatywnych).

(5) kontrole zdrowotne

kontrole zdrowotne to badania i konsultacje mające na celu sprawdzenie realizacji zaleceń zdrowotnych związanych z stosowaniem określonych programów zdrowotnych :medycznych i naturalnych (alternatywnych) oraz analiza wyników zaleconych badań i konsultacji medycznych i naturalnych (alternatywnych)

(6) borelioza ekspert plus – pakiet specjalistyczny (dobrowolny)

pakiet specjalistyczny (dobrowolny). Jego zakres – który jest płatny dodatkowo – obejmuje bogaty, dedykowany katalog usług diagnostycznych, konsultacyjnych, programów terapeutycznych oraz produktów zdrowotnych z wielu dziedzin medycyny akademickiej oraz medycyny naturalnej (alternatywnej). Naszymi partnerami w podanych zakresach są : lekarze specjaliści, fizjoterapeuci, rehabilitanci, gabinety specjalistyczne, laboratoria medyczne, centra medyczne, szpitale

(7) czas wizyty

w zależności od wariantu wizyty jest określony jej czas. Podany czas jest to czas maksymalny, co oznacza, że wizyta może trwać krócej w zależności o złożoności problemu zdrowotnego.

(8) cena wizyty

cena wizyty obejmuje określony zakres, w zależności od wybranego wariantu. Jedyny wyjątek stanowi zakres : borelioza ekspert plus, który jest płatny dodatkowo , nie obejmuje go cena za wizytę.

Standard – wariant obejmuje:
 • (1) wykonanie diagnostyki biorezonansowej tylko w zakresie sprawdzenia poziomu infekcji bakterii boreliozy i jej licznych koinfekcji m.in.: bartonella, babesia, bruceloza, mykoplazma pneumonae i chlamydia pneumonae i trachomatis, toksoplazmoza, anaplazma, yersinia (10 – 15 patogenów) ,w powiązaniu z podstawowym wywiadem zdrowotnym obejmującym objawy charakterystyczne dla boreliozy i jej koinfekcji – dedykowana ankieta objawów.
Komfort – wariant obejmuje:
 • (1) wykonanie diagnostyki biorezonansowej w zakresie sprawdzenia poziomu infekcji oraz poziomu toksyn bakterii boreliozy i jej licznych koinfekcji m.in.: bartonella, babesia, bruceloza, mykoplazma pneumonae i chlamydia pneumonae i trachomatis, toksoplazmoza, anaplazma, yersinia (10 – 15 patogenów)  w powiązaniu z podstawowym wywiadem zdrowotnym obejmującym objawy charakterystyczne dla boreliozy i jej koinfekcji – dedykowana ankieta objawów. (wariant Standard)
 • (2) wykonania diagnostyki biorezonansowej w zakresie sprawdzenia poziomu innych infekcji: bakteryjnych , wirusowych, grzybicznych oraz pasożytniczych (50 – 100 patogenów) i ich toksyn, w powiązaniu z podstawowym wywiadem zdrowotnym obejmującym objawy charakterystyczne dla innych infekcji – dedykowana ankieta objawów.
Premium – wariant obejmuje:
 • (1) wykonanie diagnostyki biorezonansowej w zakresie sprawdzenia poziomu infekcji oraz poziomu toksyn bakterii boreliozy i jej licznych koinfekcji m.in.: bartonella, babesia, bruceloza, mykoplazma pneumonae i chlamydia pneumonae i trachomatis, toksoplazmoza, anaplazma, yersinia (10 – 15 patogenów)  w powiązaniu z podstawowym wywiadem zdrowotnym obejmującym objawy charakterystyczne dla boreliozy i jej koinfekcji – dedykowana ankieta objawów. (wariant Standard)
 •  (2) wykonania diagnostyki biorezonansowej w zakresie sprawdzenia poziomu innych infekcji: bakteryjnych , wirusowych, grzybicznych oraz posożytniczych (50 – 100 patogenów) oraz ich toksyn, w powiązaniu z podstawowym wywiadem zdrowotnym obejmującym objawy charakterystyczne dla innych infekcji – dedykowana ankieta objawów. (wariant Komfort)
 • (3) wykonania diagnostyki biorezonansowej w zakresie sprawdzenia poziomu występowania alergii i nietolerancji pokarmowych (50-100 parametrów) , w powiązaniu z podstawowym wywiadem zdrowotnym obejmującym objawy charakterystyczne dla problemów dietetycznych – dedykowana ankieta objawów.
 • (4) wykonania diagnostyki kwantowej w zakresie sprawdzenia poziomu wielu parametrów zdrowotnych m.in.: funkcje żołądkowo-jelitowe, jelita grubego, wątroby, pęcherzyka żółciowego, trzustki, nerek, płuc ; pierwiastki śladowe, witaminy, minerały, aminokwasy, koenzymy, metale ciężkie; układ : krążenia, hormonalny, odpornościowy- ponad 35 zakresów diagnozy, w tym ponad 180 parametrów zdrowotnych.
VIP – wariant obejmuje:
 • (1) wykonanie diagnostyki biorezonansowej w zakresie sprawdzenia poziomu infekcji oraz poziomu toksyn bakterii boreliozy i jej licznych koinfekcji m.in.: bartonella, babesia, bruceloza, mykoplazma pneumonae i chlamydia pneumonae i trachomatis, toksoplazmoza, anaplazma, yersinia (10 – 15 patogenów)  w powiązaniu z podstawowym wywiadem zdrowotnym obejmującym objawy charakterystyczne dla boreliozy i jej koinfekcji – dedykowana ankieta objawów. (wariant Standard)
 •  (2) wykonania diagnostyki biorezonansowej w zakresie sprawdzenia poziomu innych infekcji: bakteryjnych , wirusowych, grzybicznych oraz posożytniczych (50 – 100 patogenów) oraz ich toksyn, w powiązaniu z podstawowym wywiadem zdrowotnym obejmującym objawy charakterystyczne dla innych infekcji – dedykowana ankieta objawów. (wariant Komfort)
 • (3) wykonania diagnostyki biorezonansowej w zakresie sprawdzenia poziomu występowania alergii i nietolerancji pokarmowych (50-100 parametrów) , w powiązaniu z podstawowym wywiadem zdrowotnym obejmującym objawy charakterystyczne dla problemów dietetycznych – dedykowana ankieta objawów. (wariant Premium)
 • (4) wykonania diagnostyki kwantowej w zakresie sprawdzenia poziomu wielu parametrów zdrowotnych m.in.: funkcje żołądkowo-jelitowe, jelita grubego, wątroby, pęcherzyka żółciowego, trzustki, nerek, płuc ; pierwiastki śladowe, witaminy, minerały, aminokwasy, koenzymy, metale ciężkie; układ : krążenia, hormonalny, odpornościowy- ponad 35 zakresów diagnozy, w tym ponad 180 parametrów zdrowotnych. (wariant Premium)
 • (5) wykonanie diagnostyki biorezonansowej i/lub kwantowej w indywidualnie uzgodnionym, dedykowanym zakresie, który zawiera modyfikacje dotychczasowych w/w zakresów i/lub odmienne zakresy diagnostyczne.
Standard – wariant obejmuje:
 • (1) konsultację zdrowotną wyniku diagnostyki biorezonansowej tylko w zakresie sprawdzenia poziomu infekcji bakterii boreliozy i jej licznych koinfekcji m.in.: bartonella, babesia, bruceloza, mykoplazma pneumonae i chlamydia pneumonae i trachomatis, toksoplazmoza, anaplazma, yersinia (10 – 15 patogenów) ,w powiązaniu z podstawowym wywiadem zdrowotnym obejmującym objawy charakterystyczne dla boreliozy i jej koinfekcji – dedykowana ankieta objawów.
Komfort – wariant obejmuje:
 • (1) konsultację zdrowotną wyniku diagnostyki biorezonansowej w zakresie sprawdzenia poziomu infekcji oraz poziomu toksyn bakterii boreliozy i jej licznych koinfekcji m.in.: bartonella, babesia, bruceloza, mykoplazma pneumonae i chlamydia pneumonae i trachomatis, toksoplazmoza, anaplazma, yersinia (10 – 15 patogenów)  w powiązaniu z podstawowym wywiadem zdrowotnym obejmującym objawy charakterystyczne dla boreliozy i jej koinfekcji – dedykowana ankieta objawów. (wariant Standard)
 • (2) konsultację zdrowotną wyniku diagnostyki biorezonansowej w zakresie sprawdzenia poziomu innych infekcji: bakteryjnych , wirusowych, grzybicznych oraz pasożytniczych (50 – 100 patogenów) i ich toksyn, w powiązaniu z podstawowym wywiadem zdrowotnym obejmującym objawy charakterystyczne dla innych infekcji – dedykowana ankieta objawów.

oraz:

 • (a) konsultację zdrowotną dokumentacji zdrowotnej (dotychczasowej) : naturalnej m.in. eav oraz medycznej m.in. laboratoryjnej, serologicznej, genetycznej, mikrobiologicznej
 • (b) konsultację zdrowotną  procesu terapeutycznego (dotychczasowego) : naturalnego m. in. dieta, suplementacja, fitoterapia, biorezonans oraz medycznego m.in. terapia antybiotykowa IDSA , ILADS
Premium – wariant obejmuje:
 • (1) konsultację zdrowotną wyniku diagnostyki biorezonansowej w zakresie sprawdzenia poziomu infekcji oraz poziomu toksyn bakterii boreliozy i jej licznych koinfekcji m.in.: bartonella, babesia, bruceloza, mykoplazma pneumonae i chlamydia pneumonae i trachomatis, toksoplazmoza, anaplazma, yersinia (10 – 15 patogenów)  w powiązaniu z podstawowym wywiadem zdrowotnym obejmującym objawy charakterystyczne dla boreliozy i jej koinfekcji – dedykowana ankieta objawów. (wariant Standard)
 • (2) konsultację zdrowotną wyniku diagnostyki biorezonansowej w zakresie sprawdzenia poziomu innych infekcji: bakteryjnych , wirusowych, grzybicznych oraz posożytniczych (50 – 100 patogenów) oraz ich toksyn, w powiązaniu z podstawowym wywiadem zdrowotnym obejmującym objawy charakterystyczne dla innych infekcji – dedykowana ankieta objawów. (wariant Komfort)
 • (3) konsultację zdrowotną wyniku diagnostyki biorezonansowej w zakresie sprawdzenia poziomu występowania alergii i nietolerancji pokarmowych (50-100 parametrów) , w powiązaniu z podstawowym wywiadem zdrowotnym obejmującym objawy charakterystyczne dla problemów dietetycznych – dedykowana ankieta objawów.
 • (4) konsultację zdrowotną wyniku diagnostyki kwantowej w zakresie sprawdzenia poziomu wielu parametrów zdrowotnych m.in.: funkcje żołądkowo-jelitowe, jelita grubego, wątroby, pęcherzyka żółciowego, trzustki, nerek, płuc ; pierwiastki śladowe, witaminy, minerały, aminokwasy, koenzymy, metale ciężkie; układ : krążenia, hormonalny, odpornościowy- ponad 35 zakresów diagnozy, w tym ponad 180 parametrów zdrowotnych.

oraz:

 • (a) konsultację zdrowotną dokumentacji zdrowotnej (dotychczasowej) : naturalnej m.in. eav oraz medycznej m.in. laboratoryjnej, serologicznej, genetycznej, mikrobiologicznej
 • (b) konsultację zdrowotną  procesu terapeutycznego (dotychczasowego) : naturalnego m. in. dieta, suplementacja, fitoterapia, biorezonans oraz medycznego m.in. terapia antybiotykowa IDSA , ILADS
VIP – wariant obejmuje:
 • (1) konsultację zdrowotną wyniku diagnostyki biorezonansowej w zakresie sprawdzenia poziomu infekcji oraz poziomu toksyn bakterii boreliozy i jej licznych koinfekcji m.in.: bartonella, babesia, bruceloza, mykoplazma pneumonae i chlamydia pneumonae i trachomatis, toksoplazmoza, anaplazma, yersinia (10 – 15 patogenów)  w powiązaniu z podstawowym wywiadem zdrowotnym obejmującym objawy charakterystyczne dla boreliozy i jej koinfekcji – dedykowana ankieta objawów. (wariant Standard)
 • (2) konsultację zdrowotną wyniku diagnostyki biorezonansowej w zakresie sprawdzenia poziomu innych infekcji: bakteryjnych , wirusowych, grzybicznych oraz posożytniczych (50 – 100 patogenów) oraz ich toksyn, w powiązaniu z podstawowym wywiadem zdrowotnym obejmującym objawy charakterystyczne dla innych infekcji – dedykowana ankieta objawów. (wariant Komfort)
 • (3) konsultację zdrowotną wyniku diagnostyki biorezonansowej w zakresie sprawdzenia poziomu występowania alergii i nietolerancji pokarmowych (50-100 parametrów) , w powiązaniu z podstawowym wywiadem zdrowotnym obejmującym objawy charakterystyczne dla problemów dietetycznych – dedykowana ankieta objawów. (wariant Premium)
 • (4) konsultację zdrowotną wykonania diagnostyki kwantowej w zakresie sprawdzenia poziomu wielu parametrów zdrowotnych m.in.: funkcje żołądkowo-jelitowe, jelita grubego, wątroby, pęcherzyka żółciowego, trzustki, nerek, płuc ; pierwiastki śladowe, witaminy, minerały, aminokwasy, koenzymy, metale ciężkie; układ : krążenia, hormonalny, odpornościowy- ponad 35 zakresów diagnozy, w tym ponad 180 parametrów zdrowotnych. (wariant Premium)
 • (5) konsultację zdrowotną wyniku diagnostyki biorezonansowej i/lub kwantowej w indywidualnie uzgodnionym, dedykowanym zakresie, który zawiera modyfikacje dotychczasowych w/w zakresów i/lub odmienne zakresy diagnostyczne.

oraz:

 • (a) konsultację zdrowotną dokumentacji zdrowotnej (dotychczasowej) : naturalnej m.in. eav oraz medycznej m.in. laboratoryjnej, serologicznej, genetycznej, mikrobiologicznej
 • (b) konsultację zdrowotną przebiegu procesu terapeutycznego (dotychczasowego)  : naturalnego m. in. dieta, suplementacja, fitoterapia, biorezonans oraz medycznego m.in. terapia antybiotykowa IDSA , ILADS
Standard – wariant nie obejmuje:
 • (1) konsultacji dietetycznej – brak
Komfort – wariant nie obejmuje:
 • (1) konsultacji dietetycznej – brak
Premium – wariant obejmuje:
 • (1) konsultację dietetyczną w zakresie dotychczasowych nawyków żywieniowych w formie wywiadu dietetycznego/żywieniowego wraz z ankietą żywieniową, określającą rodzaje spożywanych pokarmów – dozwolonych, niedozwolonych oraz tolerowanych
 • (2) konsultację dietetyczną w zakresie stosowania dotychczasowej suplementacji oraz prebiotyków, probiotyków i symbiotyków a także  składników pokarmowych o określonej jakości i proporcji między nimi, zawierających: białka, tłuszcze i węglowodany
 • (3) konsultację dietetyczną w zakresie dotychczasowych problemów dietetycznych/żywieniowych związanych z zaburzeniami metabolizmu (trawienie i wchłanianie) : aminokwasów, białek roślinnych i zwierzęcych, cukrów prostych i złożonych , tłuszczy roślinnych i zwierzęcych.
 • (4) konsultację dietetyczną  diagnostyki biorezonansowej w zakresie sprawdzenia poziomu występowania alergii i nietolerancji pokarmowych (50-100 parametrów) , w powiązaniu z podstawowym wywiadem zdrowotnym obejmującym objawy charakterystyczne dla problemów dietetycznych – dedykowana ankieta objawów.
 • (5) konsultację dietetyczną wyniku diagnostyki kwantowej w zakresie sprawdzenia poziomu wielu parametrów zdrowotnych m.in.: funkcje żołądkowo-jelitowe, jelita grubego, wątroby, pęcherzyka żółciowego, trzustki, nerek, płuc ; pierwiastki śladowe, witaminy, minerały, aminokwasy, koenzymy, metale ciężkie; układ : krążenia, hormonalny, odpornościowy- ponad 35 zakresów diagnozy, w tym ponad 180 parametrów zdrowotnych.

oraz:

 • (a) konsultację dietetyczną w zakresie dokumentacji zdrowotnej (dotychczasowej) : naturalnej m.in. eav oraz medycznej m.in. laboratoryjnej, serologicznej, genetycznej, mikrobiologicznej wraz z zaleceniami kolejnych badań naturalnych i/lub medycznych w kierunku dietetycznym
 • (b) konsultację dietetyczną  w zakresie problemów dietetycznych/żywieniowych , związanych m.in. z alergiami i nietolerancjami pokarmowymi, otyłością i nadwagą, cukrzycą, chorobami o podłożu autoimmunologicznym , w tym z niedoczynnością tarczycy oraz chorobą hashimoto
 • (c) konsultację dietetyczną  w zakresie zaleceń dietetycznych/ żywieniowych, która w sposób indywidualny uwzględnia wszystkie aspekty z zakresu wyników diagnostycznych, nawyków żywieniowych i występujących chorób dietozależnych – ich przyczyn i objawów oraz gotowości do zmiany stylu życia
VIP – wariant obejmuje:
 • (1) konsultację dietetyczną w zakresie dotychczasowych nawyków żywieniowych w formie wywiadu dietetycznego/żywieniowego wraz z ankietą żywieniową, określającą rodzaje spożywanych pokarmów – dozwolonych, niedozwolonych oraz tolerowanych
 • (2) konsultację dietetyczną w zakresie stosowania dotychczasowej suplementacji oraz prebiotyków, probiotyków i symbiotyków a także  składników pokarmowych o określonej jakości i proporcji między nimi, zawierających: białka, tłuszcze i węglowodany
 • (3) konsultację dietetyczną w zakresie dotychczasowych problemów dietetycznych/żywieniowych związanych z zaburzeniami metabolizmu (trawienie i wchłanianie) : aminokwasów, białek roślinnych i zwierzęcych, cukrów prostych i złożonych , tłuszczy roślinnych i zwierzęcych.
 • (4) konsultację dietetyczną  diagnostyki biorezonansowej w zakresie sprawdzenia poziomu występowania alergii i nietolerancji pokarmowych (50-100 parametrów) , w powiązaniu z podstawowym wywiadem zdrowotnym obejmującym objawy charakterystyczne dla problemów dietetycznych – dedykowana ankieta objawów.
 • (5) konsultację dietetyczną wyniku diagnostyki kwantowej w zakresie sprawdzenia poziomu wielu parametrów zdrowotnych m.in.: funkcje żołądkowo-jelitowe, jelita grubego, wątroby, pęcherzyka żółciowego, trzustki, nerek, płuc ; pierwiastki śladowe, witaminy, minerały, aminokwasy, koenzymy, metale ciężkie; układ : krążenia, hormonalny, odpornościowy- ponad 35 zakresów diagnozy, w tym ponad 180 parametrów zdrowotnych.
 • (6) konsultację dietetyczną wyniku diagnostyki biorezonansowej i/lub kwantowej w indywidualnie uzgodnionym, dedykowanym zakresie, który zawiera modyfikacje dotychczasowych w/w zakresów i/lub odmienne zakresy diagnostyczne.

oraz:

 • (a) konsultację dietetyczną w zakresie dokumentacji zdrowotnej (dotychczasowej) : naturalnej m.in. eav oraz medycznej m.in. laboratoryjnej, serologicznej, genetycznej, mikrobiologicznej wraz z zaleceniami kolejnych badań naturalnych i/lub medycznych w kierunku dietetycznym
 • (b) konsultację dietetyczną  w zakresie problemów dietetycznych/żywieniowych , związanych m.in. z alergiami i nietolerancjami pokarmowymi, otyłością i nadwagą, cukrzycą, chorobami o podłożu autoimmunologicznym , w tym z niedoczynnością tarczycy oraz chorobą hashimoto
 • (c) konsultację dietetyczną  w zakresie zaleceń dietetycznych/ żywieniowych, która w sposób indywidualny uwzględnia wszystkie aspekty z zakresu wyników diagnostycznych, nawyków dietetycznych/żywieniowych i występujących chorób dietozależnych – ich przyczyn i objawów oraz gotowości do zmiany stylu życia
Standard – wariant obejmuje:
 • (1) zalecenia zdrowotne (rekomendacja) do wykonania dodatkowego zakresu diagnostyki zdrowotnej : naturalnej m.in. eav oraz medycznej m.in. diagnostyki laboratoryjnej, serologicznej, genetycznej, mikrobiologicznej
Komfort – wariant obejmuje:
 • (1) zalecenia zdrowotne (rekomendacja) do wykonania dodatkowego zakresu diagnostyki zdrowotnej : naturalnej m.in. eav oraz medycznej m.in. diagnostyki laboratoryjnej, serologicznej, genetycznej, mikrobiologicznej
 • (2) zalecenia zdrowotne (rekomendacja) do wykonania dodatkowego zakresu konsultacji zdrowotnej : naturalnej m.in. eav, dietetycznej, suplementacyjnej oraz medycznej m.in. neurologicznej, reumatologicznej, chorób zakaźnych , kardiologicznej
Premium – wariant obejmuje:
 • (1) zalecenia zdrowotne (rekomendacja) do wykonania dodatkowego zakresu diagnostyki zdrowotnej : naturalnej m.in. eav oraz medycznej m.in. diagnostyki laboratoryjnej, serologicznej, genetycznej, mikrobiologicznej
 • (2) zalecenia zdrowotne (rekomendacja) do wykonania dodatkowego zakresu konsultacji zdrowotnej : naturalnej m.in. eav, dietetycznej, suplementacyjnej oraz medycznej m.in. neurologicznej, reumatologicznej, chorób zakaźnych , kardiologicznej
 • (3) zalecenia zdrowotne (rekomendacja) do dokonania modyfikacji (korekty) dotychczasowego procesu terapeutycznego : naturalnego m.in. dieta, suplementacja fitoterapia, biorezonans oraz medycznego m.in. terapia antybiotykowa IDSA , ILADS
VIP – wariant obejmuje:
 • (1) zalecenia zdrowotne (rekomendacja) do wykonania dodatkowego zakresu diagnostyki zdrowotnej : naturalnej m.in. eav oraz medycznej m.in. diagnostyki laboratoryjnej, serologicznej, genetycznej, mikrobiologicznej
 • (2) zalecenia zdrowotne (rekomendacja) do wykonania dodatkowego zakresu konsultacji zdrowotnej : naturalnej m.in. eav, dietetycznej, suplementacyjnej oraz medycznej m.in. neurologicznej, reumatologicznej, chorób zakaźnych , kardiologicznej
 • (3) zalecenia zdrowotne (rekomendacja) do dokonania modyfikacji (korekty) dotychczasowego procesu terapeutycznego : naturalnego m.in. dieta, suplementacja fitoterapia, biorezonans oraz medycznego m.in. terapia antybiotykowa IDSA , ILADS
 • (4) zalecenia zdrowotne indywidualne (rekomendacja indywidualna) na podstawie indywidualnego, dedykowanego zakresu : diagnostyki zdrowotnej, konsultacji zdrowotnej oraz procesu zdrowotnego (terapeutycznego)
Standard – wariant obejmuje:
 • (1) kontrolną diagnostykę biorezonansową tylko w zakresie sprawdzenia poziomu infekcji bakterii boreliozy i jej licznych koinfekcji m.in.: bartonella, babesia, bruceloza, mykoplazma pneumonae i chlamydia pneumonae i trachomatis, toksoplazmoza, anaplazma, yersinia (lista zdiagnozowanych patogenów) ,w powiązaniu z podstawowym wywiadem zdrowotnym obejmującym objawy charakterystyczne dla boreliozy i jej koinfekcji – dedykowana ankieta objawów.
Komfort – wariant obejmuje:
 • (1) kontrolną diagnostykę biorezonansową w zakresie sprawdzenia poziomu infekcji oraz poziomu toksyn bakterii boreliozy i jej licznych koinfekcji m.in.: bartonella, babesia, bruceloza, mykoplazma pneumonae i chlamydia pneumonae i trachomatis, toksoplazmoza, anaplazma, yersinia (lista zdiagnozowanych patogenów)  w powiązaniu z podstawowym wywiadem zdrowotnym obejmującym objawy charakterystyczne dla boreliozy i jej koinfekcji – dedykowana ankieta objawów. (wariant Standard)
 • (2) kontrolną diagnostykę biorezonansową w zakresie sprawdzenia poziomu innych infekcji: bakteryjnych , wirusowych, grzybicznych oraz pasożytniczych (lista zdiagnozowanych patogenów) i ich toksyn, w powiązaniu z podstawowym wywiadem zdrowotnym obejmującym objawy charakterystyczne dla innych infekcji – dedykowana ankieta objawów.

oraz:

 • (a) kontrolną konsultację zdrowotną wyniku kontrolnego, aktualnej dokumentacji zdrowotnej oraz  dotychczasowego procesu terapeutycznego  w zakresie infekcji i toksyn boreliozy i jej koinfekcji oraz innych bakterii,  grzybów, wirusów , pasożytów i ich toksyn w organizmie i jego poszczególnych układach i organach.
 • (b) kontrolne zalecenia zdrowotne do wykonania : nowego lub kontrolnego zakresu diagnostyki zdrowotnej (naturalnej i/lub medycznej) ; zakresu nowej lub kontrolnej konsultacji zdrowotnej (naturalnej i/lub medycznej) a także do dokonania modyfikacji (korekty) dotychczasowego procesu terapeutycznego (naturalnego i/lub medycznego)
Premium – wariant obejmuje:
 • (1) kontrolną diagnostykę biorezonansową w zakresie sprawdzenia poziomu infekcji oraz poziomu toksyn bakterii boreliozy i jej licznych koinfekcji m.in.: bartonella, babesia, bruceloza, mykoplazma pneumonae i chlamydia pneumonae i trachomatis, toksoplazmoza, anaplazma, yersinia (lista zdiagnozowanych patogenów)  w powiązaniu z podstawowym wywiadem zdrowotnym obejmującym objawy charakterystyczne dla boreliozy i jej koinfekcji – dedykowana ankieta objawów. (wariant Standard)
 • (2) kontrolną diagnostykę biorezonansową w zakresie sprawdzenia poziomu innych infekcji: bakteryjnych , wirusowych, grzybicznych oraz posożytniczych (lista zdiagnozowanych patogenów) oraz ich toksyn, w powiązaniu z podstawowym wywiadem zdrowotnym obejmującym objawy charakterystyczne dla innych infekcji – dedykowana ankieta objawów. (wariant Komfort)
 • (3) kontrolną diagnostykę biorezonansową w zakresie sprawdzenia poziomu występowania alergii i nietolerancji pokarmowych (lista zdiagnozowanych alergii i nietolerancji pokarmowych), w powiązaniu z podstawowym wywiadem zdrowotnym obejmującym objawy charakterystyczne dla problemów dietetycznych – dedykowana ankieta objawów.
 • (4) kontrolną diagnostykę kwantową w zakresie sprawdzenia poziomu wielu parametrów zdrowotnych m.in.: funkcje żołądkowo-jelitowe, jelita grubego, wątroby, pęcherzyka żółciowego, trzustki, nerek, płuc ; pierwiastki śladowe, witaminy, minerały, aminokwasy, koenzymy, metale ciężkie; układ : krążenia, hormonalny, odpornościowy- lista zdiagnozowanych parametrów zdrowotnych.

oraz:

 • (a) kontrolną konsultację zdrowotną i dietetyczną wyniku kontrolnego, aktualnej dokumentacji zdrowotnej oraz  dotychczasowego procesu terapeutycznego  w zakresie infekcji i toksyn boreliozy i jej koinfekcji oraz innych bakterii,  grzybów, wirusów , pasożytów i ich toksyn w organizmie i jego poszczególnych układach i organach oraz problemów dietetycznych w tym alergii i nietolerancji pokarmowych.
 • (b) kontrolne zalecenia zdrowotne do wykonania : nowego lub kontrolnego zakresu diagnostyki zdrowotnej (naturalnej i/lub medycznej) ; zakresu nowej lub kontrolnej konsultacji zdrowotnej (naturalnej i/lub medycznej) a także do dokonania modyfikacji (korekty) dotychczasowego procesu terapeutycznego (naturalnego i/lub medycznego)
VIP – wariant obejmuje:
 • (1) kontrolną diagnostykę biorezonansową w zakresie sprawdzenia poziomu infekcji oraz poziomu toksyn bakterii boreliozy i jej licznych koinfekcji m.in.: bartonella, babesia, bruceloza, mykoplazma pneumonae i chlamydia pneumonae i trachomatis, toksoplazmoza, anaplazma, yersinia (lista zdiagnozowanych patogenów)  w powiązaniu z podstawowym wywiadem zdrowotnym obejmującym objawy charakterystyczne dla boreliozy i jej koinfekcji – dedykowana ankieta objawów. (wariant Standard)
 • (2) kontrolną diagnostykę biorezonansową w zakresie sprawdzenia poziomu innych infekcji: bakteryjnych , wirusowych, grzybicznych oraz posożytniczych (lista zdiagnozowanych patogenów) oraz ich toksyn, w powiązaniu z podstawowym wywiadem zdrowotnym obejmującym objawy charakterystyczne dla innych infekcji – dedykowana ankieta objawów. (wariant Komfort)
 • (3) kontrolną diagnostykę biorezonansową w zakresie sprawdzenia poziomu występowania alergii i nietolerancji pokarmowych (lista zdiagnozowanych parametrów) , w powiązaniu z podstawowym wywiadem zdrowotnym obejmującym objawy charakterystyczne dla problemów dietetycznych – dedykowana ankieta objawów. (wariant Premium)
 • (4) kontrolną diagnostykę kwantową w zakresie sprawdzenia poziomu wielu parametrów zdrowotnych m.in.: funkcje żołądkowo-jelitowe, jelita grubego, wątroby, pęcherzyka żółciowego, trzustki, nerek, płuc ; pierwiastki śladowe, witaminy, minerały, aminokwasy, koenzymy, metale ciężkie; układ : krążenia, hormonalny, odpornościowy- lista zdiagnozowanych parametrów zdrowotnych. (wariant Premium)
 • (5) kontrolną diagnostykę biorezonansową i/lub kwantową w indywidualnie uzgodnionym, dedykowanym zakresie, który zawiera modyfikacje dotychczasowych w/w zakresów i/lub odmienne zakresy diagnostyczne.

oraz:

 • (a) kontrolną konsultację zdrowotną i dietetyczną wyniku kontrolnego, aktualnej dokumentacji zdrowotnej oraz  dotychczasowego procesu terapeutycznego  w zakresie infekcji i toksyn boreliozy i jej koinfekcji oraz innych bakterii,  grzybów, wirusów , pasożytów i ich toksyn w organizmie i jego poszczególnych układach i organach oraz problemów dietetycznych w tym alergii i nietolerancji pokarmowych.
 • (b) kontrolne zalecenia zdrowotne do wykonania : nowego lub kontrolnego zakresu diagnostyki zdrowotnej (naturalnej i/lub medycznej) ; zakresu nowej lub kontrolnej konsultacji zdrowotnej (naturalnej i/lub medycznej) a także do dokonania modyfikacji (korekty) dotychczasowego procesu terapeutycznego (naturalnego i/lub medycznego)
Diagnostyka Zdrowotna

Zakres diagnostyki zdrowotnej jest ustalany indywidualnie podczas wizyty i wynika m.in. z dotychczasowej historii dokumentacji diagnostycznej , obecnego stanu zdrowotnego oraz dotychczasowej historii terapeutycznej klienta

 • diagnostyka serologiczna
 • diagnostyka genetyczna
 • diagnostyka mikrobiologiczna
 • diagnostyka laboratoryjna
 • diagnostyka kardiologiczna
 • diagnostyka neurologiczna
 • diagnostyka fizjoterapeutyczna
 • diagnostyka rehabilitacyjna
 • diagnostyka : inna do uzgodnienia
Konsultacje Zdrowotne

Zakres konsultacji zdrowotnej jest ustalany indywidualnie podczas wizyty i wynika m.in. z dotychczasowej historii dokumentacji diagnostycznej , obecnego stanu zdrowotnego oraz dotychczasowej historii terapeutycznej klienta

 • konsultacja serologiczna
 • konsultacja genetyczna
 • konsultacja mikrobiologiczna
 • konsultacja laboratoryjna
 • konsultacja kardiologiczna
 • konsultacja neurologiczna
 • konsultacja fizykoterapia
 • konsultacja rehabilitacja
 • konsultacje : inne do uzgodnienia
Terapie Zdrowotne

Zakres terapii zdrowotnej jest ustalany indywidualnie podczas wizyty i wynika m.in. z dotychczasowej historii dokumentacji diagnostycznej , obecnego stanu zdrowotnego oraz dotychczasowej historii terapeutycznej klienta

 • terapia antybiotykowa wg IDSA
 • terapia antybiotykowa wg ILADS
 • terapia neurologiczna
 • fizjoterapia
 • rehabilitacja
 • terapie : inne do uzgodnienia
Profilaktyka Zdrowotna

Zakres profilaktyki zdrowotnej jest ustalany indywidualnie podczas wizyty i wynika m.in. z dotychczasowej historii dokumentacji diagnostycznej , obecnego stanu zdrowotnego oraz dotychczasowej historii terapeutycznej klienta

 • preparaty dla ludzi do odstraszania : kleszczy, komarów, much
 • preparaty dla zwierząt do odstraszania : kleszczy, komarów, much
 • preparaty do oprysków m.in. ogrodów przydomowych do odstraszania : kleszczy, komarów, much
 • preparaty po ukąszeniu przez : kleszcza, komara
Wizyta Indywidualna
 • czas wizyty jest określony w zależności od wariantu wizyty : Standard, Komfort, Premium, VIP
 • podany czas określa maksymalną długość wizyty
 • czas wizyty dotyczy jednej osoby, która może przebywać z osobą towarzyszącą
Wizyta Grupowa / Rodzinna
 • czas wizyty dla 2 lub więcej osób może ulec zmianie, ustala się go indywidualnie
 • czas wizyty dla 1 osoby z dzieckiem lub dziećmi może ulec zmianie, ustala się go indywidualnie
 • czas wizyty dla 2 osób z dzieckiem lub dziećmi może ulec zmianie, ustala się go indywidualnie
Wizyta Wyjazdowa
 • czas wizyty oraz czas termin wizyty dla 1 osoby ustala się indywidualnie
 • czas wizyty oraz termin wizyty  dla 2 osób i więcej ustala się indywidualnie
 • czas wizyty oraz termin wizyty dla 1 osoby lub 2 osób  z dzieckiem lub dziećmi  ustala się indywidualnie
Wizyta Indywidualna
 • cena wizyty jest określona w zależności od wariantu: Standard, Komfort, Premium, VIP
 • cena wizyty jest określona w polskich złotych – płatna gotówką, kartą płatniczą lub przelewem
 • cena wizyty dotyczy 1 osoby, która może przebywać z osobą towarzyszącą
Wizyta Grupowa / Rodzinna
 • cena wizyty dla 2 lub więcej osób może ulec zmianie –  ustalenia indywidualnie
 • cena wizyty dla 1 osoby z dzieckiem lub dziećmi może ulec zmianie – ustalenia indywidualne
 • cena wizyty dla 2 osób z dzieckiem lub dziećmi może ulec zmianie – ustalenia indywidualne
Wizyta Wyjazdowa
 • cenę wizyty wraz z kosztami dojazdu dla 1 osoby ustala się indywidualnie
 • cenę wizyty wraz z kosztami dojazdu dla 2 osób i więcej ustala się indywidualnie
 • cenę wizyty wraz z kosztami dojazdu dla 1 osoby lub 2 osób  z dzieckiem lub dziećmi  ustala się indywidualnie

BORELIOZA EKSPERT

informacje online

zobacz więcej

BORELIOZA EKSPERT

konsultacje online

BORELIOZA  EKSPERT

wizyta w centrum

zobacz więcej

BORELIOZA EKSPERT

pakiety domowe

zobacz więcej